Zarządzenie Nr 64/2015 z dnia 30.12.2015 r.

 

Zarządzenie Nr 64/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 201 rok

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik Nr 1 

Załącznik Nr 2