Zarządzenie Nr 59/2015 z dnia 20.11.2015 r.

 

Zarządzenie Nr 59/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych