Zarządzenie Nr 58/2015 z dnia 09.11.2015 r.

 

Zarządzenie Nr 58/2015 z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie pzeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie gminy Zagórów