Zarządzenie Nr 56/2015 z dnia 09.11.2015 r.

 

Zarządzenie Nr 56/2015 z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2016-2032

Objaśnienia przyjętych wartości

Załącznik Nr 1 - Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2016-2032

Wykaz przedsięwzięć