Zarządzenie Nr 54/2015 z dnia 26.10.2015 r.

 

Zarządzenie Nr 54/2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zagórów