Zarządzenie Nr 5/2015 z dnia 05.02.2015 r.

 

Zarządzenie Nr 5/2015 z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku