Zarządzenie Nr 50/2015 z dnia 08.10.2015 r.

 

Zarządzenie Nr 50/2015 z dnia 08 października 2015 r. w sprawie pwołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych