Zarządzenie Nr 49/2015 z dnia 02.10.2015 r.

 

Zarządzenie Nr 49/2015 z dnia 02 października 2015 r. w sprawie powołania bwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia glosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.