Zarządzenie Nr 46/2015 z dnia 08.09.2015 r.

 

Zarządzenie Nr 46/2015 z dnia 8 września 2015 r.w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej