Zarządzenie Nr 47/2015 z dnia 22.09.2015 r.

 

Zarządzenie Nr 47/2015 z dnia 22 września 2015 r. zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2015-2032

Objaśnienia przyjętych wartości

Załącznik  - Wieleletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2015-2032