Zarządzenie Nr 43/2015 z dnia 24.08.2015 r.

 

Zarządzenie Nr 43/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetowej na 2015 rok

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2.

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3.

Załącznik Nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik Nr 5.