Zarządzenie Nr 4/2015 z dnia 03.02.2015 r.

 

Zarządzenie Nr 4/2015 z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórówie