Zarządzenie Nr 38/2015 z dnia 31.07.2015 r.

 

Zarządzenie Nr 38/2015 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2015 roku i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015 rok

Załącznik nr 1  do zarządzenia Nr 38/2015 z dnia 31 lipca 2015 r. - Sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2015 roku

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 38/2015 z dnia 31 lipca 2015 r. - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2015 roku

 

Załączniki do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2015 roku 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7