Zarządzenie Nr 35/2015 z dnia 29.07.2015 r.

 

Zarządzenie Nr 35/2015 z dnia 29 lipca 2015 r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego