Zarządzenie Nr 34/2015 z dnia 29.07.2015 r.

 

Zarządzenie Nr 34/2015 z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego