Zarządzenie Nr 33/2015 z dnia 29.07.2015 r.

 

Zarządzenie nr 33/2015 z dnia 29 lipca 2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego