Zarządzenie Nr 3/2015 z dnia 03.02.2015 r.

 

Zarządzenie Nr 3/2015 z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty otwartych konkursów na realizację zadań publicznych