Zarządzenie Nr 30/2015 z dnia 01.06.2015 r.

 

Zarządzenie Nr 30/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia stawek i zasad naliczania czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własnosć Gminy Zagórów, wykorzystywanych na cele rolnicze