Zarządzenie Nr 25/2015 z dnia 04.05.2015 r.

 

Zarządzenie Nr 25/2015 z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania Strategii Rozwoju Gminy Zagórów