Zarządzenie Nr 23/2015 z dnia 28.04.2015 r.

 

Zarządzenie Nr 23/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok