Zarządzenie Nr 22/2015 z dnia 27.04.2015 r.

 

Zarządzenie Nr 22/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służacym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa danych osobowych