Zarządzenie Nr 2/2015 z dnia 21 .01.2015 r.

 

Zarządznie Nr 2/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych