Zarządzenie Nr 15/2015 z dnia 10.04.2015 r.

 

Zarządzenie Nr 15/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie odwołania Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Narkomanii