Zarządzenie Nr 14/2015 z dnia 31.03.2015 r.

 

Zarządznie Nr 14/2015 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 31 maca 2015 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej