Zarządzenie Nr 13/2015 z dnia 31.03.2015 r.

 

Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 31.03.2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zagórów