Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 17.03.2015 r.

 

Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie rzebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2014 rok

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

Załącznik nr 2 -  Informacja o stanie mienia komunalnego za 2014 rok

Tabela 1

Tabela 2

Tabela 3

Tabela 4

Tabela 5

Tabela 6

Tabela 7

Tabela 8