Zarządzenie Nr 10/2015 z dnia 27.02.2015 r.

 

Zarządzenie Nr 10/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniające  terminy zebrań wiejskich w celu wyboru Sołtysów, Rad Sołeckich, Zarządu Osiedla oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla w Zagórowie