2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie
w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta na 2015 rok
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2015-2032
w sprawie wprowadzenia Planu Operacyjnego Ochrony przed Powodzią dla Gminy Zagórów
w sprawie: utworzenia Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego i Gminnego Magazynu Zarządzania Kryzysowego
w sprawie dokonania przeglądu ankiet bezpieczeństwa osobowego oraz powołania Komisji celem dokonania przeglądu dokumentów zawierających informacje niejawne
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej
w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Gminy Zagórów
w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30.000 Euro w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2014 roku i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorów (skontrum) w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Zagórowie
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
w sprawie uzupełnienia minimalnego składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Trąbczynie i Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Łukomiu powołanych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego Gminy Zagórów
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2013 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
w sprawie podziału środków finansowych na wsparcie realizacji zadań o charakterze publicznym na 2014 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok