Zarządzenie Nr 9/2013 z dnia 26.04.2013 r.

 

Zarządzenie Nr 9/2013 z dnia 26.04.2013 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Zagórów