Zarządzenie Nr 8/2013 z dnia 26.04.2013 r.

 

Zarządzenie Nr 8/2013 z dnia 26.04.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2.

Załącznik Nr 3