Zarządzenie Nr 7/2013 z dnia 29.03.2013 r.

 

Zarządzenie Nr 7/2013 z dnia 29.03.2013 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem dla Zastępcy Burmistrza Gminy Zagórów