Zarządzenie Nr 5/2013 z dnia 29.03.2013 r.

 

 Zarządzenie Nr 5/2013 z dnia 29.03.2013 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 213 r.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załacznik Nr 2.

Załącznik Nr 3