Zarządzenie Nr 41/2013 z dnia 31.12.2013 r.

 

Zarządzenie Nr 41/2013 z dnia 31.12.2013 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa dróg wewnętrznych położonych w granicah administracyjnych Miasta i Gminy Zagórów