Zarządzenie Nr 35/2013 z dnia 25.11.2013 r.

 

Zarządzenie nr 35/2013 z dnia 25.11.2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego