Zarządzenie Nr 34/2013 z dnia 12.11.2013 r.

 

Zarządzenie nr 34/2013 z dnia 12.11.2013 r. w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Zagórów na 2014 rok.

 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2.

Załącznik Nr 3.

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 4.

Załącznik Nr 4a

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik Nr 7.

Załącznik Nr 8...

Załacznik Nr 8..

Załącznik NR 8.

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 11.

Załącznik nr 11