Zarządzenie Nr 33/2013 z dnia 12.11.2013 r.

 

Zarządzenie nr 33/2013 z dnia 12.11.2013 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2014 - 2032

Objaśnienia 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2013 - 2032