Zarządzenie Nr 3/2013 z dnia 19.02.2013 r.

 

Zarządzenie Nr  3/2013 z dnia 19.02.2013 r. w sprawie podziału środków finansowych na wsparcie realizacji zadań o charakterze publicznym na 2013 rok