Zarządzenie Nr 30/2013 z dnia 30.09.2013 r.

 

Zarządzenie Nr 30/2013 z dnia 30.09.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik nr 2.

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5