Zarządzenie Nr 28/2013 z dnia 30.08.2013 r.

 

Zarządzenie Nr 28/213 z dnia 30.08.2013 r. w sprawie wprowadzenia Planu Obrony Cywilnej Gminy Zagórów