Zarządzenie Nr 26/2013 z dnia 01.08.2013 r.

 

Zarządzenie Nr 26/2013 z dnia 01.08.2013 r. w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2013 roku i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9