Zarządzenie Nr 22/2013 z dnia 29.07.2013 r.

 

Zarządzenie Nr 22/2013 z dnia 29.07.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.

 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2.

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3.

Załącznik Nr 4