Zarządzenie Nr 2/2013 z dnia 30.01.2013 r.

 

Zarządzenie Nr 2/2013 z dni 30.01.2013 r. zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2013-2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa 

Objaśnienia