Zarządzenie Nr 19/2013 z dnia 24.07.2013 r.

 

Zarządzenie Nr 19/2013 z dia 24.07.2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego