Zarządzenie Nr 18/2013 z dnia 24.07.2013 r.

 

Zarządzenie Nr 18/2013 z dnia 24.07.2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego