Zarządzenie Nr 14/2013 z dnia 14.06.2013 r.

 

Zarządzenie Nr 14/2013 z dnia 14.06.2013 r. w sprawiepowołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych