Zarządzenie Nr 11/2013 z dnia 15.05.2013 r.

 

Zaządzenie Nr 11/2013 z dnia 15.05.2013 r. zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansowa na lata 2013-2032

Objaśnienia

Załącznik Nr 1 - WPF