Zarządzenie N 39/2013 z dnia 16.12.2013 r.

 

Zarządzenie Nr 39/2013 z dnia 16.12.2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 14.000 Euro w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

Załącznik - Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych o Wartości Szacunkowej Nieprzekraczajacej Równowartości kwoty 14.000 EURO w Urzędzie Miejskim w Zagórowie