Projektowanie aktów prawa miejscowego

PROJEKTOWANIE AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

 
Burmistrz Gminy przy pomocy pracowników Urzędu Gminy redaguje projekty uchwał prawa miejscowego, które następnie przekazywane są do zaopiniowania właściwym komisjom Rady Gminy.
Po uzyskaniu powyższych opinii projekty uchwał są przedmiotem obrad na sesjach  rady .