Konkursy ofert na relizację zadań publicznych

dotyczący rozstrzygnięcia konkursu na realizację w 2010 r. zadań publicznych w obszarze: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu