Zaproszenie do konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

 

Zaproszenie do konsultacji "Rocznego programu współpracy Gminy Zagórów z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok"

 

Projekt "Rocznego programu współracy Gminy Zagórów z organzacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnosć pożytku publicznego na 2014 rok"

 

Formularz uwag do "Rocznego programu współpracy Gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotamprowadzącymi działalnosć pozytku publicznego na 2014 rok"